Lô đất được thiết kế lệch tầng, tạo sự lưu thông và không gian tiếp xúc giữa các không gian

chính một cách ngắn nhất