Thông tin đơn vị Thiết kế nội thất: CÔNG TY CỔ PHẦN TCAD
Điện thoại:0983 588 582 | 0915 989 966 – Email: tcadvn@gmail.com

Địa điểm: Thành phố Tuyên quang
Diện tích: 80m2