Thông tin đơn vị Thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN TCAD
Điện thoại: 0983 588 582 | 0915 989 966| – Email: tcadvn@gmail.com

Thông tin khách hàng: Chị Lan Anh
Địa điểm: Số 60 ngõ 9 Hoàng Cầu, Hà Nội

Theo yêu cầu của chị Lan Anh, TCAD đã thiết kế Studio ảnh viện cho Trẻ em và Gia đình tại Hoàng Cầu với chi phí phù hợp nhu cầu. Dựa trên mặt bằng diện tích có sẵn và màu sắc chủ đạo có trước, TCAD đã hoàn thành thiết kế, công trình đang đi vào thi công và hoàn thiện.

Phòng ảnh chụp chân dung 1 – 2 người cần có diện tích tối thiểu 4 m x 3 m (12 m2). Đây dường như là diện tích nhỏ nhất cho một mini-studo. Với diện tích này, hệ thống phông màn hậu cảnh sẽ bị hạn chế, không thể lắp được các hệ thống cồng kềnh nhiều lớp phông